تلفن تماس:

7 - 34131656 (86) (98+)
1383 363 (918) (98+)
5289 161 (918) (98+)

ایمیل:

eifasanat@yahoo.com

آدرس:

اراک - کیلومتر 3 جاده تهران - خیابان تولید، کد پستی:6387 - 5 - 38199

فکس:

4131658 (86) (98+)
تماس با ما
برای ارتباط با ما از فرم زیر استفاده نمایید: